Tekst zevende dag

AA7000

2 Zo werden de hemel en de aarde en al hun rijkdom voltooid.
2 Op de zevende dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had.
3 God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk.